Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou

Miloš René

Abstrakt

Petrography and chemical composition of the quarzites from environs of Petrov nad Desnou

Bibliografická citace

René, M. (2006). Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5208

Klíčová slova

quarzites; petrography; geochemistry; Variscides; Bohemian Massif