Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)

Antonín Přichystal, Pavel Novotný

Abstrakt

Geochemical study of metabasites from the central Part of the Sobotín amphibolite massif (Silesicum)

Bibliografická citace

Přichystal, A., & Novotný, P. (1999). Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5207

Klíčová slova

Amphibolites; hornblendites; geochemistry; tholeiites; Lower Paleozoic