Kalium – argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv)

Antonín Přichystal

Abstrakt

K – Ar age determination of a basaltic dike from Želešice (Brno massif)

Bibliografická citace

Přichystal, A. (2006). Kalium – argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5206

Klíčová slova

Brno massif; metabasite zone; basaltic dike; K-Ar age detemination; Lower Silurian