Žulová - Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí

Pavel Novotný, Petr Dobeš

Abstrakt

The Žulová – Korálové jámy locality. Part II. Research of fluid inclusions

Bibliografická citace

Novotný, P., & Dobeš, P. (2006). Žulová - Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5205

Klíčová slova

Silesicum; Žulová Massif; quartz dykes; fluid inclusions; salinity; temperature