Tektonicky postižené drubachity v okolí Nového Města na Moravě

Aleš Mlynář, Rostislav Melichar

Abstrakt

Tectonically strained durbachites from the vicinity of Nové Město na Moravě (Western Moravia)

Bibliografická citace

Mlynář, A., & Melichar, R. (2006). Tektonicky postižené drubachity v okolí Nového Města na Moravě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5204

Klíčová slova

Moldanubicum; durbachites; strain; S-C structure