Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem

Bohuslav Fojt, Miroslava Gregerová

Abstrakt

Short petrographic description of the rocks from boreholec J-1 and J-2 in the area of the planned tunnel between Konty nad Desnou and Bělá pod Pradědem

Bibliografická citace

Fojt, B., & Gregerová, M. (2006). Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5202

Klíčová slova

Silesicum; Červenohorské sedlo Group; petrology