Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika

Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková

Abstrakt

Occurrences of marbles in association with amphibolites in the south part of the Zábřeh Crystalline Unit

Bibliografická citace

Hanžl, P., & Buriánková, K. (2006). Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5201

Klíčová slova

Zábřeh Crystalline Unit; amphibolite; marble