Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masívu u Želešic (jižní Morava)

David Buriánek, Rostislav Melichar

Abstrakt

Marbles enclosed in amphibolites of the Brno massif at Želešice (southern Moravia)

Bibliografická citace

Buriánek, D., & Melichar, R. (2006). Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masívu u Želešic (jižní Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5200

Klíčová slova

marbles; metasomatic reactions; Brno massif