Rabdofán-(Ce) z křemené žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku)

Jiří Zimák, Václav Vávra

Abstrakt

Rabdophane-(Ce) in a quartz vein with clinochlore from Mladecko (Culm of the Nízký Jeseník Upland)

Bibliografická citace

Zimák, J., & Vávra, V. (2006). Rabdofán-(Ce) z křemené žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5198

Klíčová slova

Rhabdophane-(Ce); hydrothermal mineralization; Nízký Jeseník Upland