Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou

Jiří Zimák

Abstrakt

Hydrothermal mineralization in the quarry „Podhůra“ near Lipník nad Bečvou

Bibliografická citace

Zimák, J. (2006). Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5197

Klíčová slova

Hydrotermal mineralization; Moravian-Silesian Culm