Výzkum kořeneckého slepence a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny

Petr Špaček

Abstrakt

The Kořenec Conglomerate and the analysis of deformation of limestone pebbles in Culmian rocks of the Drahany Upland

Bibliografická citace

Špaček, P. (2006). Výzkum kořeneckého slepence a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5196

Klíčová slova

limestone pebbles; conglomerates; ductile deformation; Devonian; Lower Carboniferous; Drahany Culm