Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy

Petr Špaček, Jiří Kalvoda, Rostislav Melichar

Abstrakt

A report on research of limestones at the eastern border of the Boskovice Graben

Bibliografická citace

Špaček, P., Kalvoda, J., & Melichar, R. (2006). Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5195

Klíčová slova

Boskovice Graben; limestones; Devonian; Lower Carboniferous; tectonics; stratihraphy