Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova

Jiří Synek

Abstrakt

Conodont assemblages from Devonian limestones in the surroundings of Vratíkov and Valchov

Bibliografická citace

Synek, J. (2006). Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5194

Klíčová slova

conodont assemblages; Němčice – Vratíkov Belt; Drahany Upland