Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu

Marek Slobodník, Philippe Muchez, Willy Viaene, Libor Žák

Abstrakt

Geological implication of occurence of the Pb-Zn mineralization in Devonian limestones of the Moravian Karst

Bibliografická citace

Slobodník, M., Muchez, P., Viaene, W., & Žák, L. (2006). Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5193

Klíčová slova

MVT fluids; fluid inclusions; Devonian limestones; Moravian Karst