Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121

Jiří Otava, Helena Gilíková, Lubomír Maštera

Abstrakt

Preliminary report on the geological survey and petrological studies in the map-sheet of 25-121 Odry

Bibliografická citace

Otava, J., Gilíková, H., & Maštera, L. (2006). Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5192

Klíčová slova

Upper Veséan turbidites; paleocurrents