Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství

Jindřich Hladil

Abstrakt

Philosophy of the Devonian insular elevations (DIE) and evolution of porosity in the Macocha Formation

Bibliografická citace

Hladil, J. (2006). Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5191

Klíčová slova

Carbonates; reefs, islands; circulation of pore fluids; porosity; diagenesis; prospect of oil- or gas-traps; Devonian; SE slopes of Bohemian Massif