Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova

Zdeněk Dolníček, Marek Slobodník

Abstrakt

Contribution to the genesis of drusy qrartz from Květnice Hill near Tišnov

Bibliografická citace

Dolníček, Z., & Slobodník, M. (2006). Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5190

Klíčová slova

Moravicum; Devonian quartzites; quartz crystals; fluid inclusions