K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna

Martin Netoušek

Abstrakt

Notes on the Karpatian in front of the Ždánice Nappe south-east from Brno

Bibliografická citace

Netoušek, M. (2006). K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5188

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Miocene; sedimentology; micropaleontology