Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo)

Slavomír Nehyba, Milada Horáková

Abstrakt

Preliminary report on occurence of Neogene deposits in the surroundings of Slatina (district Znojmo)

Bibliografická citace

Nehyba, S., & Horáková, M. (2006). Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5187

Klíčová slova

Neogene deposits; Carpathian Foredeep; silidified woode