Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova

Zdeněk Losos, Miroslav Bubík

Abstrakt

Occurrence of malachite in variegated claystones of Bílé Karpaty Unit

Bibliografická citace

Losos, Z., & Bubík, M. (2006). Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5186

Klíčová slova

Carpathian Flysch Belt; Magura group of nappes; Cretaceous; Cu-mineralization