Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997

Oldřich Krejčí, Marie Adamová, Miroslav Bubík, Bohuslav Fojt, Antonín Přichystal, Lilian Švábenická

Abstrakt

Geological structure of the Silesian and Subsilesian Units in the Bečva riverbed after outcropping during extreme flood in the year 1997

Bibliografická citace

Krejčí, O., Adamová, M., Bubík, M., Fojt, B., Přichystal, A., & Švábenická, L. (2006). Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5185

Klíčová slova

Carpathial flysch; Lower Cretaceous – Miocene; paleokarst; picrite volcanism