Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdaléniénských lokalit v Moravském krasu

Šárka Hladilová

Abstrakt

Preliminary report on Miocene molluscs from the Magdalenian localities in the Moravian Karst

Bibliografická citace

Hladilová, Š. (2006). Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdaléniénských lokalit v Moravském krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5184

Klíčová slova

Moravian Karst; Magdalenian sites; Miocene molluscs