Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství)

Mojmír Eliáš

Abstrakt

Gravity mass flow deposits of the base-of-slope of the Magura Group in the Chřiby Mts. (Lukov Member of the Soláň Formation)

Bibliografická citace

Eliáš, M. (2006). Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5183

Klíčová slova

Magura Group; Rača Unit; Lukov Member; gravity mass flow deposits; base-of-slope facies; sedimentology; Late Cretaceous; Paleogene