Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna

Jiřina Čtyroká, Pavla Petrová, Jan Vít

Abstrakt

Revision and stratigraphic position of the tertiary sediments in depressions north of the Tertiary sediments in depressions north of Brno

Bibliografická citace

Čtyroká, J., Petrová, P., & Vít, J. (2006). Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5182

Klíčová slova

depressions; sediments; Ottnangian; Karpatian; Banenian