Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna – Otnice

Miroslav Bubík, Zdeněk Novák, Zdeněk Stráník

Abstrakt

Preliminary results of the geological documentation of the gas pipe-line trench between Újezd u Brna and Otnice

Bibliografická citace

Bubík, M., Novák, Z., & Stráník, Z. (2006). Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna – Otnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5161

Klíčová slova

Carpahtian Quter Flysch Belt; Ždánice Unit; Pouzdřany Unit; Paleogene; Neogene; Quaternary; biostratihraphy; heavy minerals