Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998

Miroslav Bubík, Marta Bąk, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická

Abstrakt

Integrated microbiostratigraphical research of the Ctetaceous/Tertiary boundary at the Uzgruň section in the year 1998

Bibliografická citace

Bubík, M., Bąk, M., Gedl, P., & Švábenická, L. (2006). Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5160

Klíčová slova

Carpathian Flysch Belt; Maastrichtian; Paleocene; C/T boundary; sedimentology; biostratigraphy; Radiolaria; Foraminifera; clacareous nannofossils