K problematice jeskynních výplní na Stránské skále

Luděk Seitl, Jaromír Karásek

Abstrakt

To problems of the cave deposits on the Stránská skála Hill

Bibliografická citace

Seitl, L., & Karásek, J. (2006). K problematice jeskynních výplní na Stránské skále. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5159

Klíčová slova

cave deposits; laminated sinters; pebble analysis; talus depostis; clay