Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz

Pavla Petrová, Zdeněk Novák

Abstrakt

New data on Qraternary sediments in the area Bzenec-Přívoz

Bibliografická citace

Petrová, P., & Novák, Z. (2006). Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5158

Klíčová slova

Quaternary; heavy minerals; granularity; Vienna basin