Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou

Tomáš Kuchovsky

Abstrakt

The Tuřany terrace  in the walley betwttn the Stránská skála and the Bílá hora Hills

Bibliografická citace

Kuchovsky, T. (2006). Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5156

Klíčová slova

Tuřany terrace; Badenian balas clastics and clays; heavy minerals