Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí

Karel Kirchner, Antonín Ivan, František Hubatka, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Landforms of the eastern margin of the Podyjí National Park

Bibliografická citace

Kirchner, K., Ivan, A., Hubatka, F., & Nehyba, S. (2006). Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5155

Klíčová slova

Podyjí National Park; morphotectonics