Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku

Mojmír Hrádek

Abstrakt

Oval horst morphostructures in the Svratka Dome of the Moravicum in the Tišnov area

Bibliografická citace

Hrádek, M. (2006). Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5152

Klíčová slova

Miocene; neotectonics; normal faulting; oval horsts and ring faults