Soliflukční (geliflukční ) proudy na lokalitě přírodní památky „Dobrá studně“ (Ochoz u Tišnova)

Mojmír Hrádek

Abstrakt

Gelifluction lobes at the protected natural monument Dobrá studně near Ochoz u Tišnova

Bibliografická citace

Hrádek, M. (2006). Soliflukční (geliflukční ) proudy na lokalitě přírodní památky „Dobrá studně“ (Ochoz u Tišnova). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5151

Klíčová slova

gelifluction lobes; gelifluction terraces; wetland depressions