Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně

Nela Doláková, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Sedimentological and palynological evaluation of the sediments from the Ochozská jeskyně cave

Bibliografická citace

Doláková, N., & Nehyba, S. (2006). Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5150

Klíčová slova

Moravian Karst, genesis of cave sediments, palynology, Pleistocene