Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku

Jaromír Demek, Jiří Kopecký

Abstrakt

Neotectonics and the problém of Pleistocene glaciation of the Králický Sněžník Mts.

Bibliografická citace

Demek, J., & Kopecký, J. (2006). Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5149

Klíčová slova

Quaternary geology, Pleistocene cold-base glaciation