MANGANEM BOHATÉ POVLAKY NA STĚNÁCH CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS)

Jiří Zimák, Jiří Faimon, Jindřich Štelcl

Abstrakt

Abstract: The dark coatings and crusts on the walls of the Císařská cave (the Moravian Karst) were studied. Some of them contain the increased amounts of manganese, up to 7 wt. % of MnO. Based on SEM and EDXR analyses, phases with 27 to 50 wt. % of MnO were identified. By X-ray diffraction, however, any regular Mn-minerals were not found. The cave fresh water (t = 8°C, Eh = 0.474V, pH = 7.02, aMn2+ = 0,045 ppm Mn) was unsaturated to Mn-minerals. Some of the dripping waters (t = 8°C, Eh ~ 0.478 to 0.514 V, pH ~ 7.9 to 8.05, aMn2+ ~ 0.001 to 0.009 ppm Mn) approached the equilibrium with pyrolusite and manganite. The sources of manganese and the mechanisms of transport are discussed.

Bibliografická citace

Zimák, J., Faimon, J., & Štelcl, J. (2016). MANGANEM BOHATÉ POVLAKY NA STĚNÁCH CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5135

Klíčová slova

Eh-pH diagram; limestone; dissolution; precipitation; manganese oxy-hydroxide

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Přibyl, J. - Ložek, V. et al. (1992): Základy karsologie a speleologie. Academia. Praha.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma. - Čas. Mor. muz., Sci. geol., 84, 97-119. Brno.

Zeman, A. - Suchý, V. - Melka, K. (1997): Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. - Zpr. geol. výzk. v r. 1996, 138-140. Praha.

Robie, R. A. - Hemingway, B. S. - Fisher, J. R (1979): Thermodynamic properties of mineral and related substances at 298,15 K and 1 Bar (105 Pascals) pressure and at higher temperatures. Geol. Surv. Bul., 1452, 1-189. Washington.