RADIOAKTIVITA HORNIN VE SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNĚ V CÍSAŘSKÉ JESKYNI (MORAVSKÝ KRAS)

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák

Abstrakt

In this paper a summary of results from geochemical investigation of the Vilémovice limestones carried out in the speleotherapy medical institution in the Císařská Cave (Moravian Karst) is presented with emphasis on natural radioactive element contents (K, U, Th).

Bibliografická citace

Štelcl, J., & Zimák, J. (2016). RADIOAKTIVITA HORNIN VE SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNĚ V CÍSAŘSKÉ JESKYNI (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5133

Klíčová slova

Moravian Karst; Císařská Cave; Devonian limestones; gamma-spectrometry; natural radioactive elements; speleotherapy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Matolín, M. (1992): Stanovení radonového rizika z geologického podloží. MS. UK. Praha.

Štelcl, J. - Zimák, J. (1998): Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. Acta Mus.Moraviae, Sci.geol., 83, 97-108. Brno.