GEOCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA CHALKOPYRITU Z BRONZOVÉHO DEPOTU OD BOROTÍNA

Karel Malý

Abstrakt

A piece of chalcopyrite found together with bronze hoard has been analysed - the content of trace elements and isotopic composition of sulphur has been determined. Chalcopyrite from hoard does not originate from the nearest locality with Cu-mineralization (i.e. Borovec near Štěpánov nad Svratkou).

Bibliografická citace

Malý, K. (2016). GEOCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA CHALKOPYRITU Z BRONZOVÉHO DEPOTU OD BOROTÍNA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5131

Klíčová slova

bronze hoard; trace elements; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cambel, B. - Jarkovský, J. (1974): Geochemistry of chalcopyrite. - Acta geol. geogr. Univ. Comen., Geol., 27. Bratislava.

Kráčmar, L. (1987): Geochemie supergeneze mědi vybraných rudních lokalit. - diplomová práce, MS, katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU. Brno.

Malý, K. - Hladíková, J. - Fojt, B. (1994): Die Erzvorkommen im nordabschnitt der Svratka-Kuppel. - Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, 340-341.

Přichystal, A. - Obr, F. (1986): Mineralogicko-chemická charakteristika měděné rudy z bronzového depotu od Borotína (okr. Blansko). - Archeologické rozhledy, 1986(2), 38, 164-167. Praha.