VZDUŠNÉ MALTY HISTORICKÝCH STAVEB, JEJICH IDENTIFIKACE, PŘÍČINY DEGRADACE A NÁVRH SANACE

Miroslava Gregerová

Abstrakt

The paper is an overview study oriented on technological classification of mortars and plasters used in various historical epochs in buildings. It summarizes their physical, textural and material parameters that have to be taken into account in remediation. The necessity of such an approach is demonstrated on a case, when the original raw material (limestone) used for lime burning in certain historical era cannot be identified even in case the source area is known. This confirms the presumption that the composition of the current limestone beds differs from the limestone that had been exploited at the same places in the past.

Bibliografická citace

Gregerová, M. (2016). VZDUŠNÉ MALTY HISTORICKÝCH STAVEB, JEJICH IDENTIFIKACE, PŘÍČINY DEGRADACE A NÁVRH SANACE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5130

Klíčová slova

composition; degradation; conservation; building plasters and mortars; replacement; historical structures

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hošek, J. - Muk, J. (1990): Omítky historických staveb.- SPN, 143 str. Praha.

Líbal, D. - Muk, J. (1984): Středověká stavební technika a technologie.- In: Archaeologia historica 9, str. 239. Brno.

Šefců, O. (1994): Význam složení omítek v památkové péči.- Ročenka STOP, str. 85-87.

Rovnaníková, P. - Gregerová, M. - Krmíčková, N. (1999): Composition and replacement of historical building plasters. - XI. Mezinárodní vědecká konference, 18.-20. října 1999. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, str. 157-160. Brno.

Winkler, E. M. (1994): Stone in Architecture.- Springer-Verlag. Berlin, Heidellberg.