PETROGRAFICKÉ ROZBORY MALT, JEJICH RELATIVNÍ DATOVÁNÍ PODLE STUPNĚ DEGRADACE POJIVA

Miroslava Gregerová

Abstrakt

The presented paper summarizes the result of the research of historical plasters and mortars from the Church of Saint Venceslas in Moravská Ostrava, the Church of the Transition of Virgin Mary in Brantice and from archaeological survey of the basement of the Church of Saint Catherine in Kelč.

The relative dating of particular building stages of the mentioned churches is based on micropetrographic identification of the sand fraction of mortars (in each stage, a different sand was used) and on the degree of recrystallization (ageing) of the original micritic carbonate. The assessment of the plasters and mortars has to take into account the localization (inner, outer plaster) and the altitude of the sampling site and position of the mortar in the wall (plaster, cast mortar, bedding mortar). The orientation of the sampled wall with respect to cardinal points has also to be documented.

Micropetrographic analysis of the sand fraction of mortars and plasters, together with the assessment of the degree of matrix recrystallization, can in almost 90% cases confirm or exclude the assumed age of the particular building stages.

Bibliografická citace

Gregerová, M. (2016). PETROGRAFICKÉ ROZBORY MALT, JEJICH RELATIVNÍ DATOVÁNÍ PODLE STUPNĚ DEGRADACE POJIVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5129

Klíčová slova

composition; durability; degradation; recrystallization; building plasters; mortars relative age

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gregerová, M. - Vlček, R. (1994): Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 104-105. Brno.

Hošek, J. - Muk, J. (1990): Omítky historických staveb.- SPN, 143 str. Praha.

Šujanová, O. (1981): Povrchové úpravy pamiatkovych objektov.- Sborník ze semináře SÚPSOP.