DYNAMIKA SKAPOVÝCH VOD (CÍSAŘSKÁ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS)

Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Pavel Slavík

Abstrakt

The dynamics of dripping waters was studied in the Císařská cave. The dependency of the dripping water fluxes on precipitation is discussed in terms of the simple two-reservoir model. The parameters of the model: kinetics constants were k0 = 12 liter day-1 mm-1, k1 = 2 day-1, k2 = 0,03 day-1. The initial contents of soil reservoir and ground water reservoir were n0 = 15 liters and m0 = 130 liters, respectively. The residence time of water in the soil reservoir and the ground water reservoir were found to be 0.5 day and 33.3 day. A tight correlation between the fluxes of dripping waters and saturation index was not found.

Bibliografická citace

Faimon, J., Štelcl, J., Zimák, J., & Slavík, P. (2000). DYNAMIKA SKAPOVÝCH VOD (CÍSAŘSKÁ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5128

Klíčová slova

ground water; model; precipitation; soil water; supersaturation

Plný Text: