PUKLINOVÁ MINERALIZACE ALPSKÉHO TYPU V METAGRANITOIDECH NA ŠPIČÁKU U VERNÍŘOVIC

Jiří Zimák, Dana Pokorná

Abstrakt

The mineralization of the Alpine-type has been found in metagranitoids that outcrop at the locality Špičák near Vernířovice in the Desná Crystalline Complex. The Alpine-type mineralization occurs here chiefly as veinlets composed mainly of chlorite but also as a typical fissure-mineralization composed of prehnite, K-feldspar, calcite, epidote, albite, quartz and chlorite of the clinochlorechamosite series. The studied fissure-mineralization is very similar to that in amphibolites and related rocks of the Sobotín Massif.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Pokorná, D. (2016). PUKLINOVÁ MINERALIZACE ALPSKÉHO TYPU V METAGRANITOIDECH NA ŠPIČÁKU U VERNÍŘOVIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5126

Klíčová slova

Desná Crystalline Complex, metagranitoids, Alpine-type veins, mineralogy

Plný Text: