FYLITICKÝ SVOR S CHLORITOIDEM A MAGNETITEM Z ALUVIÁLNÍCH ULOŽENIN OSKAVY U NEMRLOVA

Jiří Zimák, Zdeněk Gába

Abstrakt

A boulder of phyllite/micaschist with chloritoide and rich in magnetite porphyroblasts was found in alluvial deposits of the Oskava River in the Jeseníky Mts. Data on chemistry of chloritoide, chlorite and muscovite are tabelled.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Gába, Z. (2016). FYLITICKÝ SVOR S CHLORITOIDEM A MAGNETITEM Z ALUVIÁLNÍCH ULOŽENIN OSKAVY U NEMRLOVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5125

Klíčová slova

Desná Crystalline Complex; Vrbno Group; alluvial deposits; phyllite/micaschist; chloritoide; magnetite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aichler, J. et al. (1999): Textové vysvětlivky k účelovým geologickým mapám ČR 1 : 25 000, listy 14-234 Hanušovice, 14-412 Šumperk, 14-414 Zábřeh, 14-421 Velké Losiny, 14-423 Libina. - MS. ČGÚ Praha-Jeseník.

Fišera, M. (1986): Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku. - Věst. Ústř. Úst. geol., 61, 5, 281-285. Praha.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věst. Ústř .Úst. geol., 40, 1, 23-27. Praha.