GENETICKÉ ASPEKTY FLUORITOVÉ MINERALIZACE U RAKŠIC V BRNĚNSKÉM MASIVU

Marek Slobodník, Zdeněk Dolníček, Jaromír Leichmann

Abstrakt

Hydrothermal fluorite mineralization is located within hydrothermally altered pegmatites near Rakšice (Brno massif). Fluorite prevails, quartz and mainly barite and calcite are minor components of the mineralization. Fluorite has been studied by the microthermometric techniques. Temperature of homogenization (TH) of primary and primary-secondary fluid inclusions ranges between 106° and 142°C. Salinity of traped aquous fluids is low between 0.0 and 3.7wt% NaCl eq. Formation conditions are discussed with other fluorite occurrences in the Bohemian Massif. Genetic aspects of the studied fluorite mineralization are compared with Tertiary fluorite mineralizations near Teplice and Jílové u Děčína.

Bibliografická citace

Slobodník, M., Dolníček, Z., & Leichmann, J. (2016). GENETICKÉ ASPEKTY FLUORITOVÉ MINERALIZACE U RAKŠIC V BRNĚNSKÉM MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5123

Klíčová slova

Brno massif; fluorite; microthermometry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bernard, J.H. (1982): Geotectonic environment of the late Variscan mineralization of the Bohemian Massif. - Bulletin du BRGM (2), sec.II, 2, 101-106.

Bernard, J.H. (1991): Empirical types of ore mineralizations in the Bohemian Massif. - ÚÚG. Praha.

Čadek, J. - Malkovský, M. (1988): Fluorite in the vicinity of Teplice Spa in Bohemia – e new type of fluorite deposit. - Proc. Seventh Quadr. IAGOD-Symp., 253-257. Stuttgart.

Češková, L. (1975): Hydrotermální mineralizace v brněnském masívu. - Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP brun., Geol. 1, 5, 35-42. Brno.

Češková, L. (1976): Paragenetická charakteristika hydrotermální mineralizace v brněnském masívu. - Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP brun., Geol. 1, 6, 47-62. Brno.

Češková, L. (1978): Metalogenetická charakteristika některých geologických jednotek při východním okraji Českého masivu. - Folia přírodověd. Fak. Univ. J.E.Purkyně v Brně, Geol., XIX, 3, 5-101. Brno.

Chrt, J. (1988): Barytové formace Českého masívu. - Geol. Průzk., 30, 3, 65-68. Praha.

Leichmann, J. - Novák, M. - Sulovský, P. (1999): Peraluminous Whole-Rock Geochemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith. - Ber. D. Deutsch. Miner. Gesel., 11,144. Stuttgart.

Melichar, R. - Špaček, P. (1995): Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masívu. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1994, 98-100. Brno.

Pollard, P. J. (1989): Geochemisty of Granites Associated with Tantalum and Niobium Mineralization. In Möller, P., Černý P., & Saupé F. eds.: Lanthanides, Tantalum and Niobium. - Springer-Verlag, 380 p. Berlin, Heidlberg, New York.

Reichmann, F. (1975): Geologie těžených fluoritových ložisek v Českém masívu. - Sbor. geol. Věd, Lo. Geol., 17, 39-58. Praha.