VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA

Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková, Patrik Kabátník, Fritz Finger

Abstrakt

The NE part of the Zábřeh crystalline unit is formed by a metamorphosed volcanosedimentary complex intruded by frequent bodies of hornblende - biotite granodiorite. It is possible to trace the metamorphic zonation in the prevailing gneisses from chlorite and biotite in the south to sillimanite and cordierite in the north. Chemical monazite dating indicates the Variscan age of metamorphosis. E-W oriented lithological belts respect the structures in the unit. They are reoriented to the NE-SW direction along the contact with the Bušín fault.

Bibliografická citace

Hanžl, P., Buriánková, K., Kabátník, P., & Finger, F. (2016). VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5117

Klíčová slova

Zábřeh crystalline unit; lithology; monazite age; structures

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Urban, K. (1948): Peridotit ze Zábřežských vrchů severně od Zábřeha na Moravě. - Čas. Vlasten. Spolku Mus. (Olomouc), 57, 117-120. Olomouc.

Mísař, Z. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. St. pedagog. Naklad. Praha.

Irvine, T. N. - Baragar, W. R. A. (1971): A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. - Canad. J. Earth, 8, 253-248. Ottawa.