MINERALOGIE HYDROTERMÁLNÍCH ŽIL V LOMECH U HRABŮVKY A NEJDKU (MORAVSKOSLEZSKÝ KULM)

Jiří Zimák

Abstrakt

Hydrothermal veins composed mainly of carbonates of the dolomite-ankerite series (dolomite and Fe-dolomite), quartz and calcite are abundant in the quarries near Hrabůvka and Nejdek (near the town of Hranice) in the Moravian-Silesian Culm. Albite, chlorite (of the clinochlore-chamosite series) and sulphides (sphalerite, pyrite, chalcopyrite, galena, arsenopyrite) occur in veins at the locality Hrabůvka. Siderite (with 0.4-0.8 weight% ZnO) and exceptionaly barite were found in hydrothermal veins at Nejdek.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). MINERALOGIE HYDROTERMÁLNÍCH ŽIL V LOMECH U HRABŮVKY A NEJDKU (MORAVSKOSLEZSKÝ KULM). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5114

Klíčová slova

Moravian-Silesian Culm; hydrothermal mineralizatione

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura. - Moravské muzeum Brno.

Losert, J. (1957): Ložiska a výskyty olověno-zinkových rud v severomoravském kulmu. Oderské vrchy-okolí Hrabůvky. - Rozpr. ČSAV, Ř. MPV, 67, se. 4, 1-61. Praha

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 23-27. Praha.

Novák, J. (1978): Topografie dolování a výskyty rud v rudním revíru Fulnek-Odry. - Sbor. GPO, 17, 65-77. Ostrava.

Skácel, J. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. - MS. GP Ostrava.

Trdlička, Z. - Hoffman, V. (1976): Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). - Freib. Forschungshefte, C321, 29-81.

Zimák, J. (1999a): Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif). - Věst. ČGÚ, 74, 43-46. Praha.

Zimák, J. (1999b): Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Masif). - AUPO, Fac. R. Nat., Geologica 36, 75-79. Olomouc.