KONODONTOVÁ SPOLEČENSTVA NĚMČICKO-VRATÍKOVSKÉHO PRUHU

Jiří Synek

Abstrakt

A broad spectrum of the conodont assemblages ranging from the Givetian to the Tournaisian was found in limestones from the Němčice-Vratíkov belt of the Devonian Transitional Development. This paper describes the conodont assemblages from individual localities and tries to reconstruct environment, in which the limestones of the Němčice-Vratíkov belt were deposited.

Bibliografická citace

Synek, J. (2016). KONODONTOVÁ SPOLEČENSTVA NĚMČICKO-VRATÍKOVSKÉHO PRUHU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5113

Klíčová slova

Devonian; Lower Carboniferous; Němčice-Vratíkov belt; conodont biofacies

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Melichar, R. - Kalvoda, J. (1997): Strukturně - geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu. - II. Seminář České tektonické skupiny, 51-52. Ostrava.

Synek, J. (1999): Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, V, 93-94. Brno.