LITOLOGIE METAPELITŮ DEVONSKÝCH SÉRIÍ ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU

Miloš René

Abstrakt

The metapelites of the Devonian series are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the Zlaté Hory ore district. The most abundant rock types are graphite-muscovite, muscovite, chlorite and quartzitic phyllites. Metapelites of the Zlaté Hory ore district occur in of chlorite, biotite and also partly garnet metamorphic zone. Their chemical composition suggested origin by regional metamorphism of various mature clayed and sandy-clayed slates of illite-kaolinite composition. Source of original sediments were at least partly calc-alkaline island volcanics and sedimentation passed in area of active margin of continents.

Bibliografická citace

René, M. (2016). LITOLOGIE METAPELITŮ DEVONSKÝCH SÉRIÍ ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5112

Klíčová slova

Metapelite; Devonian; Moravosilesian zone

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fišera, M. - Souček, J. (1970): Typy porfyroblastů a glomeroblastů devonských hornin zlatohorského revíru. – Zlatohorský zpravodaj, 3, 42-43. Zlaté Hory.

Garrels, R. M. - Mackenzie, F. T. (1971): Evolution of sedimentary rocks. - Norton, 397 s. New York.

Kettner, R. (1952): Stavba devonu v okolí Vrbna ve Slezsku. - Přírodověd. Sbor. Ostrav. Kraje, 13, 1-15. Ostrava.

Patočka, F. (1987): Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté Hory. - Čas. Slez. Muz. Opava, Vědy přír., 36, 149-158. Opava.

Souček, J. (1979): Příspěvek ke geochemii metasedimentů vrbenské a rejvízské série. - Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 28, 149-166. Opava.

Staněk, S. - Souček, J. (1988): Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly nový Hackelberg, Zlaté Hory - západ. - Acta Univ. Carol., Geol., 1988, 289-314. Praha.