CHEMISMUS GRAFITICKÝCH FYLITŮ DEVONSKÝCH SÉRIÍ V HRUBÉM JESENÍKU

Miloš René

Abstrakt

Graphitic phyllites of the Devonian series in the Hrubý Jeseník Mts. are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the Hrubý Jeseník Mts. The most abundant rock types are graphite-muscovite and graphite-plagioclasemuscovite phyllites. Graphitic phyllites occur in chlorite, biotite, garnet zone, partly also part of staurolite metamorphic zone. Their chemical composition suggested origin by regional metamorphism of mature clayed sediments of illite-kaolinite composition. Source of original sediments were at least partly calc-alkaline island arc volcanics and sedimentation passed in area of active margin of continents.

Bibliografická citace

René, M. (2016). CHEMISMUS GRAFITICKÝCH FYLITŮ DEVONSKÝCH SÉRIÍ V HRUBÉM JESENÍKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5111

Klíčová slova

Graphite; phyllite; Moravosilesian zone; Devonian

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čabla, V. - Albrechtová, E. (1978): Ložiska kyzových rud v rejvízské sérii. - Sborník Geol. průzk. Ostrava, 10, 5-42. Ostrava.

Fabian, R. (1936): Die Metamorphose devonischer Phyllite im Altvatergebirge. - Chemie d. Erde, 10, 343-408. Jena.

Fojt, B. - Gregerová, M. (1999): Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 109-112. Brno.

Garrels, R. M. - Mackenzie, F.T. (1971): Evolution of sedimentary rocks. - Norton, 397 s. New York.

Kukal, Z. (1985): Vývoj sedimentů Českého masívu. - Knih. Ústř. Úst. geol., 61, 1-221. Praha.

Patočka, F. (1987): Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté Hory. - Čas. Slez. Muz. Opava, Vědy přír., 36, 149-158. Opava.

Roser, B. P. - Korsch, R. J. (1986): Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 – content and K2O/Na2O ratio. - J. Geol., 94, 5, 635-651. Oxford.

Souček, J. (1979): Příspěvek ke geochemii metasedimentů vrbenské a rejvízské série. - Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 28, 149-166. Opava.