MINERALOGIE A PODMÍNKY VZNIKU TIŠNOVSKÝCH BARYTOVÝCH ŽIL

Zdeněk Dolníček

Abstrakt

Hydrothermal barite vein mineralization was studied at four localities in surrondings of Tišnov (20 km NW from Brno). Veins have strike NW-SE and crosscut rocks of the Moravian Svratka Dome. Veins consist predominantly of calcite and barite, less frequently of fluorite, quartz, dolomite, aragonite, hematite, goethite, chlorite. Traces of sulfides (chalcopyrite, galena, sphalerite, marcasite, tetrahedrite, bravoite and pyrite) are present, too. Homogenization temperatures of the fluid inclusions range between 45 and 125 °C. Cryometric measurements indicate Ca-Na-Cl and Na-Cl types of fluid. Salinity of the trapped solutions fluctuates very much (0-24 wt. % NaCl equiv.) dependently on evolution of mineralization. Oxygen and carbon isotopic composition of the parent fluid ranges between -3,5 and +5,5 per mil SMOW and between -6 and -10 per mil PDB, respectively. Mineralogical, geochemical, fluid inclusion and stable isotope data reveal basinal brines as parent fluid of the investigated mineralization.

Bibliografická citace

Dolníček, Z. (2016). MINERALOGIE A PODMÍNKY VZNIKU TIŠNOVSKÝCH BARYTOVÝCH ŽIL. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5107

Klíčová slova

Moravicum; fluorite-barite mineralization; fluid inclusions; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dolníček, Z. (1999): Parageneze barytových výskytů v blízkém okolí Tišnova. - MS PřF MU Brno.

Dolníček, Z. - Buriánek, D. (1997): Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova. - Acta Mus. Mor., Sci. geol., 82, 33-43. Brno.

Hey, M. H. (1954): A new review of the chlorites.- Mineral. Mag., 30, 277-292. Washington.

Hladíková, J. (1988): Základy geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. - Skriptum PřF MU Brno.

Hoffman, V. - Trdlička, Z. (1971): Geochemický výzkum fluoritu a barytu z Českého masívu. - MS ÚNS Kutná Hora.

Janda, F. (1988): Studium ložiskových indicií ve středu svratecké klenby moravika.- MS PřF MU Brno.

Mátl, V. (1960): Výroční a negativní zpráva za rok 1960. - MS Geologický průzkum Brno.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 1, 23 - 27. Praha.

Roedder, E. (1984): Fluid inclusions.- Reviews in mineralogy, 12. Washington.

Rzehak, A. (1911): Mährische Barytvorkommnisse und ihre Genesis. - Zeitschr. d. mähr. Landesmuseums, 11, 1, 9-58. Brünn.

Shepherd, T. J. - Rankin, A. H. - Alderton, H. H. M. (1985): A practical guide to fluid inclusion studies. - Blackie. Glasgow and London.

Scharm, B. (1960): Zpráva o geologickém průzkumu ložiska barytu na Květnici u Tišnova. - MS VŠB Ostrava.

Trdlička, Z. - Hoffman, V. (1975): Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). - Freiberger Forschungshefte, 6, 29-81. Leipzig.