UZAVŘENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM

Zdeněk Losos, Antonín Přichystal, Dana Richterová

Abstrakt

The first find of common anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Olomučany (Rudice formation) and abčice (Pleistocene gravels) in Moravia was determined by EDX- and XRD-analyses. Size of inclusions ranges between 0.X - 0.0X mm. They are concentrated mostly in external parts of the geodes in quartz aggregates. The silica geodes with „cauliflower“ surface originated through replacement of sulphate nodules by SiO2. This model was proposed for first time by Petránek (1995) according to the morphological similarity of Moravian geodes with some geodes from England and Iraq containing sulphate inclusions. From the paleoclimatic point of view, nodular anhydrite is typical for sediments originating by precipitation from hypersaline groundwaters in marginal marine or continental sabkha or playa situations. Our new results allow to suppose similar sedimentary conditions during the Upper Jurassic in Moravia.

Bibliografická citace

Losos, Z., Přichystal, A., & Richterová, D. (2016). UZAVŘENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5102

Klíčová slova

Jurassic silica geodes; sulphate inclusions; anhydrite; barite; sabkha setting

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bosák, P. (1978): Rudická plošina v Moravském krasu - část III. Petrografie a diageneze karbonátů a silicitů jurského reliktu u Olomučan. - Čas. Mor. muzea, Vědy přír., 63, 7-28. Brno.

Mejzlík, Z. (1977): K rozšíření a genezi jurských geod ve střední části Moravského krasu. - Sbor. Okres. vlastivěd. muz. v Blansku VI-VII (1974-1975), 137-146. Blansko.

Petránek, J. (1995): Sedimentární acháty. - Bull. min. - petr. odd. NM v Praze, Vol. 3, 100-103. Praha.

Tucker, E. M. (1976): Quartz replaced anhydrite nodules („Bristol diamonds) from the Triassic of the Bristol District. - Geol. Mag. 113 (6), 569-574. Cambridge.

Přichystal, A. - Losos, Z. - Richterová, D. (1999): Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia. - Berichte der Deutsch. Miner. Gesell., Beihefte zum Europ. J. of Miner., Vol.11, 183. Stuttgart.

Wankel, H. (1882): Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. - Wien. (Český překlad MVS v Brně a OM v Blansku 1988).